JÄSENLEHTI

KRI ry:n jäsenille toimitetaan tiedotteet ja kokouskutsut kirjeitse tai sähköpostilla. Jäsenyhdistykset tiedottavat omilla kanavillaan.

Jäsenlehteä ei toistaiseksi ole pystytty toimittamaan.

Kiitämme kannatuksesta tukijoitamme sekä lehden artikkelitoimittajia.